Ένα νέο σημαντικό εργαλείο διαθέτει πλέον η εταιρεία μας. Πρόκειται για την πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρμογή e-Pest Control Management, που επιτρέπει την καταγραφή σε ψηφιακή μορφή, όλων των διεργασιών που αφορούν το Pest Control, και την πλήρη αξιοποίηση τους, τόσο από τους τεχνικούς...
Continue Reading →