Certifications_gr

Οι πιστοποιήσεις μας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Η εταιρεία «ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μον.Ι.Κ.Ε.» είναι ή πρώτη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα με Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002: 1994, Το 2005 αναβαθμίσαμε το Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Πλέον εφαρμόζουμε ένα Συνολικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κατά το πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Βασικές παράμετροι της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

  • Ο επιστημονικός σχεδιασμός προστασίας από τα παράσιτα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.
  • Η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος Pest Control που έχουμε εγκαταστήσει σε κάθε χώρο.
  • Η ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών μας και της πλήρους βοήθειας μας σε περιπτώσεις παρουσίασης ιδιαίτερων προβλημάτων.
  • Η συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσα από ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

ISO 9001:2008

Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρήση χημικών για την εκτέλεση των εργασιών μας, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για το περιβάλλον. Διαχειριζόμαστε τα παρασιτοκτόνα και τα υπολείμματα τους, με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που τα διέπουν. Είμαστε η πρώτη εταιρεία του κλάδου, που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει οριοθετήσει ένα σύστημα διαχείρισης των υπολειμμάτων των εργασιών μας, φροντίζοντας για την αποκομιδή και την εξουδετέρωση τους σε ειδικούς χώρους. Το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 14001:2004.

 

ISO 14001:2004

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για μας, η Ασφάλεια και η Υγεία, όχι μόνο των ανθρώπων μας, αλλά όλων, τους οποίους θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο οι εργασίες μας. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες μας. Επαναλαμβάνουμε, τουλάχιστον μια φορά το έτος, την διαδικασία εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους μας, που αφορούν τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την διάρκεια των εργασιών μας. Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, και απαιτούμε με επιμονή, να φορούν τα συνεργεία μας, όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, ΜΑΠ. Το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Εταιρεία μας, είναι εγκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001:2007.

 

OHSAS 18001:2007

Φορέας Πιστοποίησης, όλων των συστημάτων, είναι η εταιρεία Lloyds Register Quality.

 

Letter of Conformity SEDEX

letter-of-comformity

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, η συμμόρφωση των λειτουργειών της εταιρείας μας, στις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), που καλύπτουν τις απαιτήσεις του SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) σε σχέση με τις προδιαγραφές:

  1. Εργασιακές σχέσεις.
  2. Προστασία περιβάλλοντος.
  3. Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.
  4. Επιχειρηματική ηθική.

Για την συμμόρφωση με τους κανόνες αυτών των τεσσάρων πυλώνων, η εταιρεία μας έχει λάβει Letter of Conformity, κατόπιν επιθεώρησης από την Bureau Veritas Hellas S.A.. Η επιθεώρηση ζητήθηκε από την εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ώστε η ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μον.Ι.Κ.Ε., να καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος: « Nestle Responsible Sourcing Audit Program».

 

CEPA CERTIFIED

cepa

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, που η εταιρεία μας, είναι από τις πρώτες εταιρείες Πανευρωπαϊκά, που λαμβάνει το σήμα CEPA CERTIFIED. Το σήμα αυτό πιστοποιεί ότι η εταιρεία μας πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16636. Βασικές παράμετροι αυτού του προτύπου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δημιουργούνται από την χρήση των εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις εργασίες.

Το πρότυπο ΕΝ 16636, που ορίζει το αποδεκτό επαγγελματικό πλαίσιο των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας από παράσιτα, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και ενέργειες της CEPA, της Πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας των εθνικών ενώσεων εταιρειών διαχείρισης παρασίτων (Confederation of European Pest Management Associations). Η CEPA εκπροσωπεί ένα δυναμικό κλάδο που συμμετέχουν πάνω από 10.000 επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά, με περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών πλέον των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέλος της CEPA είναι και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος (ΣΕΑΜΕ), ιδρυτικό μέλος του οποίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Εταιρεία μας.

 

Kάντε κλικ στις φωτογραφίες για να δείτε τα Πιστοποιητικά των φορέων Πιστοποίησης.

Ακολουθήστε μας

Επισκευθείτε τις σελίδες μας στο facebook και το Linkedin.