Ταυτοποιήσεις παρασίτων – Μελέτες – Πραγματογνωμοσύνες – Εκπαιδεύσεις

Ταυτοποιήσεις παρασίτων – Μελέτες - Πραγματογνωμοσύνες - Εκπαιδεύσεις

Ταυτοποιήσεις παρασίτων

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα αναγνώρισης και ταυτοποίησης παρασίτων. Επικεφαλής του τμήματος, είναι η κυρία Ιατρού Στέλλα, Γεωπόνος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον επιστημονικό τομέα φυτοπροστασίας και περιβάλλοντος με ειδικότητα στην εντομολογία. Στις δυνατότητες του τμήματος ο μακροσκοπικός έλεγχος δειγμάτων και ευρημάτων, η ηλεκτρονική φωτογράφηση τους, ο προσδιορισμός του βιολογικού κύκλου του παρασίτου και η επιστημονική τεκμηρίωση για τους λόγους ύπαρξης του ευρήματος στο υπό εξέταση δείγμα, καθώς φυσικά και  οδηγίες προφύλαξης και προστασίας για τα προϊόντα.

Μελέτες

Η αποτελεσματική προστασία από παράσιτα, απαιτεί τη σωστή κατασκευή και λειτουργία ενός χώρου καθώς και την συμμετοχή των εργαζόμενων στις διαδικασίες ελέγχου των παρασίτων. Η εταιρεία εκπονεί μελέτες που αφορούν:

– Το προσδιορισμό της κατάλληλης επιλογής χώρου, τρόπου κατασκευής και υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή ενός κτιρίου παραγωγής τροφίμων.

– Το προσδιορισμό της ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP) και της ορθής πρακτικής υγιεινής (GHP), της σωστής αποθήκευσης, της διαχείρισης των απορριμμάτων και των προϊόντων προς καταστροφή, ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για σωστή και υγιεινή αποθήκευση και παρασκευή τροφίμων.

Πραγματογνωμοσύνες

Η εταιρεία μας διαθέτει, εξειδικευμένο προσωπικό για πραγματογνωμοσύνες, σε προϊόντα και εγκαταστάσεις. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό, την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων επιμόλυνσης από παράσιτα, τυχόν λανθασμένες πρακτικές παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων και ποτών. Ο υπεύθυνος πραγματογνώμονας συντάσσει έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε χρήση.

Εκπαίδευση προσωπικού

Η συμμετοχή των εργαζόμενων ενός χώρου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός συστήματος Pest Control σε μια επιχείρηση. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό παράγοντα η εκπαίδευση του προσωπικού ώστε έγκαιρα και αποτελεσματικά, να αναγνωρίζει προβλήματα. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει, ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού των πελατών της, με πλούσιο υλικό, και διαμορφωμένο κατάλληλα για κάθε χώρο και παραγωγική διαδικασία

Παράσιτα

Ακολουθήστε μας

Επισκευθείτε τις σελίδες μας στο facebook και το Linkedin.