Εφαρμογές σε χώρους τροφίμων

Εφαρμογές σε χώρους τροφίμων

Η προστασία από παράσιτα σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας τροφίμων, απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία και μέγιστο επαγγελματισμό. Η ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μον.Ι.Κ.Ε., κατέχει ηγετική θέση στην εφαρμογή συστημάτων PEST CONTROL, στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Με βάση το πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ΕΝ ISO 22000, η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης παρασίτων σε χώρους τροφίμων που τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

  • Εργασίες σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
  • Εξασφάλιση προστασίας των τροφίμων τόσο από τα παράσιτα όσο και από την χρήση παρασιτοκτόνων.
  • Χρησιμοποίηση μη χημικών, οικολογικών μεθόδων καταπολέμησης.
  • Προστασία του περιβάλλοντος με την λελογισμένη χρήση των χημικών σκευασμάτων αλλά και της ελεγχόμενης  διαχείρισης των υπολειμμάτων από τις εργασίες μας.
  • Εξασφάλιση, κυρίως μέσω της εφαρμογής e-Pest control Management, της αμφίδρομης ενημέρωσης και επικοινωνίας, με τους πελάτες μας για την ορθή διαχείριση των παρασίτων.
  • Τεκμηριωμένη καταγραφή όλων των διεργασιών, με σκοπό την ιχνηλασιμότητα, την ανάλυση τάσεων, την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων.

Τα συστήματα διαχείρισης παρασίτων που εφαρμόζουμε, είναι αποδεκτά από όλα τα συστήματα διασφάλισης τροφίμων (BRC, IFS, AIB κα). Οι συνεχείς έλεγχοι στους χώρους που εμείς καλύπτουμε, από κρατικούς φορείς, εταιρείες πιστοποίησης και ελέγχου, αποδεικνύουν ότι οι εργασίες μας, είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές και πλήρως ελεγχόμενες.

Από τις υπηρεσίες μας

Ακολουθήστε μας

Επισκευθείτε τις σελίδες μας στο facebook και το Linkedin.