Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

Απεντομώσεις - Μυοκτονίες

Με δεδομένη την προσήλωση μας, στους κανόνες και την νομοθεσία που διέπουν την χρήση των εντομοκτόνων και ποντικοφαρμάκων, η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει εργασίες προστασίας από έντομα Υγειονομικής σημασίας, έντομα αποθηκευμένων προϊόντων, ξυλοφάγα έντομα, κουνούπια κλπ, καθώς και από τρωκτικά.

Οι εργασίες μας:

  • Εκτελούνται, με ύψιστο επαγγελματισμό, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας μας.
  • Σχεδιάζονται με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk assessment), που η επιστημονική ομάδα της εταιρείας μας εκπονεί για κάθε χώρο, στηριζόμενοι τόσο στα επιστημονικά δεδομένα, όσο και στην πλέον των 25 ετών εμπειρία μας.
  • Χαρακτηρίζονται από υψηλή αποτελεσματικότητα,  αλλά και την μέριμνα για μέγιστη ασφάλεια για ανθρώπους, προϊόντα, εγκαταστάσεις.

Για την αποτελεσματική προστασία από τα παράσιτα:

  • Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι (φερομονικές και τροφοελκυστικές παγίδες, ηλεκτρικές εντομοπαγίδες UV ακτινοβολίας, εφαρμογές θερμικής απεντόμωσης, παγίδες μηχανικής σύλληψης τρωκτικών, σύγχρονα σκευάσματα).
  • Εκπαιδεύουμε συνεχώς το ειδικευμένο προσωπικό μας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξειδίκευση των στελεχών μας, και επενδύοντας στην γνώση και στην εμπειρία τους.
  • Αναλύουμε τα στατιστικά δεδομένα από τις εφαρμογές, δημιουργώντας περιοδικές εκθέσεις και αναλύσεις (trend analysis), και προτείνουμε τεκμηριωμένα, διορθωτικές ενέργειες τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και στις βιομηχανική πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε χώρο.
  • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία με τον πελάτη μας, αξιοποιώντας την πρωτοποριακή διαδυκτιακή εφαρμογή e-Pest Control Management, που εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση όλων των μερών, σε πραγματικό χρόνο, για τα αποτελέσματα των εργασιών μας, τις αναφορές των συνεργείων μας, τις επιστημονικές αναλύσεις και εκθέσεις. Η εφαρμογή e-Pest, ουσιαστικά είναι ο ηλεκτρονικός  φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας που απαιτείται από τους διάφορους φορείς.  Σε αυτόν, εκτός των άλλων ο πελάτης μπορεί να βρει σε εκτυπώσιμη μορφή, όλα τα δελτία ασφαλείας των σκευασμάτων και συσκευών, κατόψεις του χώρου με τα σημεία ελέγχου και καταπολέμησης, αλλά και έγγραφα όπως συμβόλαια εφαρμογών, πιστοποιήσεις, μητρώο εκπαίδευσης κλπ.

Από τις υπηρεσίες μας

Ακολουθήστε μας

Επισκευθείτε τις σελίδες μας στο facebook και το Linkedin.