Ένα νέο σημαντικό εργαλείο διαθέτει πλέον η εταιρεία μας. Πρόκειται για την πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρμογή e-Pest Control Management, που επιτρέπει την καταγραφή σε ψηφιακή μορφή, όλων των διεργασιών που αφορούν το Pest Control, και την πλήρη αξιοποίηση τους, τόσο από τους τεχνικούς και επιστήμονες της εταιρείας μας, όσο και από τους υπεύθυνους κάθε χώρου.

Η εφαρμογή e-Pest Control Management, αποτελεί την σύγχρονη online εφαρμογή ελέγχου και καταγραφής των εργασιών διαχείρισης παρασίτων.

Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί συμπλήρωμα των διαδικασιών ελέγχου που προσφέρουμε σε έντυπη μορφή, και που υπάρχουν στον Φάκελο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας, στο χώρο του πελάτη.

Στην εφαρμογή e-Pest Control Management, μπορείτε να βρείτε αρχεία με:

 • Περιγραφή του έργου, καθώς και κάτοψη του χώρου με όλα τα σημεία ελέγχου και καταπολέμησης παρασίτων.
 • Τις εφαρμογές που ήδη έχουν γίνει, με περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών και τον υπεύθυνο του συνεργείου, με χρονολογική σειρά.
 • Τα στοιχεία κάθε εφαρμογής (καταναλώσεις δολωμάτων, συλλήψεις εντόμων και τρωκτικών, περιγραφή εκτελούμενων εργασιών), που συντάσσει ο προϊστάμενος του συνεργείου που εκτελεί την εφαρμογή.
 • Τις εκθέσεις κάθε εφαρμογής που συντάσσει ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας μας.
 • Τον προγραμματισμό των μελλοντικών εφαρμογών και περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν σε αυτές.

Οι εκθέσεις και τα στοιχεία εφαρμογής μπορούν να ληφθούν σε μορφή pdf, και είναι δυνατή η εκτύπωσή τους.

Επίσης στο πρόγραμμα υπάρχουν:

 • Ετήσιες αναφορές με τα στοιχεία κάθε εφαρμογής.
 • Στατιστικές απεικονίσεις των ευρημάτων.
 • Δελτία ασφαλείας (msds), εγκρίσεις κυκλοφορίας, ετικέτες σκευασμάτων.
 • Πιστοποιήσεις και άδειες της εταιρείας μας
 • Διάφορα έγγραφα όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο εργασιών κλπ.
 • Σχεδιαγράμματα των χώρων με απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου και καταπολέμησης παρασίτων.

Όλα τα παραπάνω μπορούν επίσης να ληφθούν σε μορφή pdf, και είναι δυνατή η εκτύπωσή τους.

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων, γίνεται από τον επιστήμονα που είναι υπεύθυνος για κάθε χώρο, ενώ η ανάρτηση των στοιχείων και η ενημέρωση γίνεται άμεσα.

Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων του προγράμματος διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση.