Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο έλεγχος από τον φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance, ο επανέλεγχος των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρείας μας. Η έκθεση του ελέγχου, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για μας, αφού δεν εντοπίζονται αδυναμίες και παραλείψεις...
Continue Reading →