Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο έλεγχος από τον φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance, ο επανέλεγχος των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρείας μας. Η έκθεση του ελέγχου, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για μας, αφού δεν εντοπίζονται αδυναμίες και παραλείψεις για την  Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Επιπλέον η εταιρεία μας έλαβε και την νέα Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα BS EN ISO  14001:2015 για την προστασία του περιβάλλοντος και OHSAS18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία,