Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των στελεχών μας η εταιρεία Πουλιάς Ι. Μον.Ι.Κ.Ε. συμμετείχε ως επισκέπτης στη διεθνή έκθεση Pest Ex 2017 η οποία διοργανώθηκε στο Λονδίνο στις 25 – 26 Μαρτίου 2017. Η τετραμελής αποστολή της εταιρείας μας συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της έκθεσης με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου του Pest Control σε παγκόσμιο επίπεδο. Δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων: http://www.bpca.org.uk/pages/index.cfm?page_id=363