Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας,  η λήψη από τον φορέα Πιστοποίησης BUREAU VERITAS του LETTER OF CONFORMITY που αποδεικνύει την συμμόρφωση των λειτουργιών της εταιρείας μας, στις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX),  που καλύπτουν τις απαιτήσεις του  SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) σε σχέση με τις προδιαγραφές στους 4 πυλώνες:

  • Εργασιακές σχέσεις:
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Επιχειρηματικής ηθικής.

Η πιστοποίηση αυτή, αποδεικνύει την σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες και τους νόμους που πρέπει να διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης μας και αποτελεί την ηθική δέσμευση της εταιρείας μας απέναντι στην κοινωνία.

Η επιθεώρηση ζητήθηκε από την εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ώστε η ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μον.Ι.Κ.Ε., να καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος: « Nestle Responsible Sourcing Audit Program».